ليست اساتيد مدعو

ليست اساتيد مدعو گروه مطالعات فرهنگی

در طی حیات 12 ساله این دپارتمان، استادان مدعو شاخصی در آن تدریس کرده­اند. ویژگی بارز این گروه، سیالیت برنامه­ها و استادان مدعو موجب شده است  که طیف وسیعی از برنامه­های درسی و رویکردهای فکری و روشی به دانشجویان انتقال داده شود و انباشتی از تجارب متفاوت در این گروه حاصل شده است. از جمله استادان شاخصی که در این دپارتمان تدریس کرده­اند یا در حال حاضر به تدریس مشغول­اند و یا در فرایندهای مربوط به راهنمایی، مشاوره و داوری پایان‌نامه با گروه همکاری داشته و دارند می­توان به افراد ذیل اشاره کرد:

1- محمد رضایی 2- هادی خانیکی 3- محسن گودرزی 4- ابراهیم توفیق 5- بهرنگ صدیقی 6- تقی آزاد ارمکی 7- شهرام پرستش 8- سارا شریعتی 9- نهال نفیسی 10- ناصرالدین غراب 11- علی ساعی 12- علی­اصغر سعیدی 13- مصطفی مهرآئین 14- ابوالحسن ریاضی 15- رضا صمیم 16- عباس وریج کاظمی 17- محمود شهابی 18- محمد فاضلی 19- نادر امیری 20- آرش حیدری 21- فاطمه صادقی 22- لیلا پاپلی یزدی 23- علی صباغی 24- بهارک محمودی 25- هادی جلیلی 26- محمدرضا کلاهی 27- جبار رحمانی 28- ناصرالدین تقویان 29- حسین میرزایی 30- سید حسین صدر واقفی 31- حسام سلامت 32- سعیده سعیدی 33- آرمان ذاکری، 34- آیدین کیخایی، 35- عباس خورشیدنام، 35- نیما شجاعی، 36- بهزاد باغی‌دوست، 37- محمد جواد عبداللهی،  38- مهدی سلیمانیه، 39- بابک افشار، 40- سید مهدی یوسفی، 41- رعنا پورمحمد.

اساتید مدعو گروه به تناوب برای دروس تخصصی خود دعوت به همکاری می‌شوند. پیش از بستن برنامۀ هر ترم از اساتید گروه سرفصل‌های پیشنهادی برای هر ترم مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و بر اساس آن چینش دروس صورت می‌گیرد. اساتید گروه در هر ترم (و با نظر به نیازهای گروه و دانشجویان) تغییراتی در سرفصل تدریس خود دارند و منابع و مواد تدریس را بروز می‌کنند.